เตรียมอัพก่อนเดินทาง (เพื่อนๆผมมันช้าอยู่แล้วหละเวลาไปห