F**K YOU

posted on 13 Nov 2008 21:30 by streetenglish in American-Grammar

 

------------------------------------------------------------------------------

(เพื่อการสื่ออารมณ์ที่ถูกต้อง ขออภัยในความหยาบคายของเอนทรี่นี้) 

 

 

" FUCK "

 

คำที่ใครก็ได้ยิน

 

"FUCK"

 

ใครด่า ใครสบถ ก็

 

"FUCK"

 

จะร้องอุทาน ตกใจ ก็ได้ยินว่า

 

"FUCK"

 

ตอนดูหนังกี่เรื่องต่อกี่เรื่อง ก็มักจะได้ยิน

 

"FUCK"

 

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็มักจะได้ยินคำว่า

 

"FUCK"

 

อยู่บ่อยๆ หนียังไงมันก็ไม่พ้นหรอก

 

จะว่า